Korpklubben

Korpklubben NJA är en korporationsförening för personalen vid SSAB, Plannja och Gestamp HardTech i Luleå samt andra företag med avtal.

Föreningen stiftades år1951 och har till uppgift att genom utövande av motionsidrott och friluftsliv verka för personalens trivsel, fysiska fostran samt främjande av god kamratskap.

Korpklubbens styrelse:

Ordförande: Mats Bäcklund SSAB

Vice ordförande: Sonja Johansson SSAB

Ledamöter:
Pierrre Axhammar Gestamp Hardtech
Tomas Larsén SSAB
Madeleine Willberg SSAB
Peter Hedlund SSAB
Adj. ledamot: Ronny Lindqvist SSAB

Suppleanter:
Anton Andersson SSAB
Susanne Bergström SSAB
Gunnar Widmark SSAB
Frank Flodström SSAB