Personalstiftelsen

Personalstiftelsens övergripande uppgift är att stödja och befrämja fritidsverksamheten vid SSAB, Plannja och Gestamp Hardtech i Luleå.

Personalstiftelsens styrelse:

Ordförande: Jan Virtala SSAB

Ledamöter:
Roger Strålberg SSAB
Eva Lundman Gestamp Hardtech
Erik Bergenudd SSAB
Andreas Mejfeldt SSAB
Anders Sjöberg Gestamp Hardtech
Patrik Nylund SSAB
Peter Sundström SSAB

Adj. ledamöter:
Ronny Lindqvist SSAB
Robert Holmström SSAB