PTK-veteranerna

PTK Veteranerna Är klubben för dig som under din anställning varit ansluten till UNIONEN/ SIF, LEDARNA eller CF. Erbjudande om medlemskap får du i anslutning till din pensionering, oavsett anledning till pensioneringen, och medlemskapet är kostnadsfritt.

Klubbens målsättning är att erbjuda möjligheter till fortsatt kontakt med tidigare arbetskamrater genom att arrangera studier, resor och aktiviteter av varierande art, allt efter medlemmarnas förslag och önskemål.

Länk till PTK-veteranernas hemsida: www.ptkveteranerna.se