Vävsektionen

Vävklubben startades för 1978 i en lokal på Trädgårdsgatan. Vi samlades kring ett gemensamt intresse och lärde oss av varandra. Idag håller vävklubben till i Hobbycentrum; dvs i gamla mässen, där vi träffas och delar med oss av våra kunskaper. Alla medlemmar fungerar som instruktörer, och nya medlemmar får all den hjälp vi kan ge.

Vi träffas tisdagar med start kl. 13.00
Vi hjälps då i förekommande fall åt att iordningsställa vävarna samt med annat nödvändigt för att sätta upp nya vävar.
Detta för att alla som vill kan lära sig att klara detta på egen hand för vävning i lokalen eller i hemmet.

Medlemsavgift: endast 100 kr/år och ger  tillträde till lokalen, där du kan väva till självkostnadspris. Vi lär dig vävning och varpning (iordningsställa vävstolen). Allt detta i god gemenskap.

Styrelse

Ordförande:
Gunnel Johansson tel: 0920-25 54 78, epost: gunneljoh@gmail.com
Kassör:
Kerstin Nylund tel: 0920-982 92, epost: rolf.nylund@one.se
Sekreterare:
Margareta Hennix tel: 0920-155 67, epost: maggenhennix@hotmail.com
Materialförvaltare:
Barbro Alatalo: 073-05 02 663, epost: barbro.alatalo@telia.com
Ersättare:
Ingrid Burman, epost: dindi@hotmail.com
Inga-Lisa Bäckström
Revisorer:
Gunnel Stenberg, epost: gsg@barbeque.se
Maj Nilsson, epost: maj_nilsson@hotmail.com
Valberedning:
Else-Maj Granberg, epost: alhamn@bredband.net
Maj-Britt Olofsson, epost: maj-britt.olofsson@bredband.net