Snickeri

Träslöjdarna håller till i hobbycentrum och leds av handledare för varje grupp. Det finns en förmiddagsgrupp, en eftermiddagsgrupp och en kvällsgrupp varje dag, måndag till fredag.

Snickeriet har ett rikt utbud av maskiner och verktyg som kräver stor varsamhet, och att det måste finnas en handledare på plats för varje grupp. Virke, slippapper, spik och skruv håller du själv med.

Rivningsvirke, formvirke och annat förorenat virke får absolut inte användas i maskinerna på snickeriet.

Varje snickarperiod består av 10 veckor x 4 timmar och kostar 300 kr.

Kontaktperson: Robert Karlsson 92287